Bảng giá SMS

Mô tả chi tiết dịch vụGiá
Xây dựng hệ thống SMS Bulk tự động
Phí khởi tạo dịch vụ (VNĐ)300,000 đ/Lần
Phí khởi tạo Brandname500,000 đ/Lần
Cước hàng tháng (căn cứ trên sản lượng tin nhắn thực hiện trong tháng đến các nhà mạng)
Đối với tin nhắn quảng cáo
Phí duy trì brandname200,000 đ/Tháng
Cước phí tin nhắn SMS Brandname550 đ/SMS
Đối với tin nhắn chăm sóc khách hàng
Phí duy trì brandname200,000 đ/Tháng
Cước phí tin nhắn nhóm lĩnh vực khác (doanh nghiệp)850 đ/SMS
Cước phí tin nhắn nhóm ưu tiên giáo dục, y tế500 đ/SMS
Đăng ký

Bạn có thể tải thông tin báo giá tại đây

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ RODI GROUP