Ban lãnh đạo doanh nghiệp bạn cho rằng hệ thống quản lý như hiện tại là ổn rồi?

Hệ thống CRM hiện tại của đa số các công ty thường chỉ có tính năng lưu trữ dữ liệu, không có khả năng mở rộng quy mô, khiến chúng ta khó thích nghi với những thay đổi về nhu cầu và hành vi của khách hàng. Chúng ta cần một phần mềm CRM để có thể phát triển và cạnh tranh với các đối thủ. Và khả năng nâng cao và cải thiện quy trình làm việc của Rodi CRM có thể giúp bạn đơn giản hóa các công đoạn làm việc phức tạp, chính là điều mà bạn cần.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ RODI GROUP