Bạn lo lắng về tính bảo mật và quyền riêng tư của dữ liệu khi sử dụng CRM.

Chúng tôi có ra hai lựa chọn: khách hàng có thể chọn giữa việc lưu trữ trên một đám mây riêng, hoặc lưu trữ trên đám mây công cộng. Chúng tôi cũng đồng thời đảm bảo rằng phần mềm Rodi CRM tuân thủ tất cả các quy định về quyền riêng tư và bảo mật các dữ liệu có liên quan của khách hàng.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ RODI GROUP