Cập nhật tự động thông tin khách hàng tiềm năng từ các nguồn dữ liệu như form khảo sát, website, facebook, … Lưu trữ thông tin khách hàng chi tiết, quản lý dữ liệu khách hàng khoa học giúp doanh nghiệp đồng bộ hóa dữ liệu khách hàng, tránh tình trạng thất thoát thông tin không đáng có.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ RODI GROUP