Unique Elements
Owner:

Droit Theme

Live Time:

2 Working Days

Service Cost:

$250.00

Quality:

High

Experience:

3 Years

Rodi CRM được tích hợp tính năng hành trình khách hàng độc đáo nhất tại thị trường Việt Nam, chia khách hàng thành các giai đoạn chi tiết giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng, tiết kiệm được thời gian xử lý công việc cho nhân viên.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ RODI GROUP