Với khả năng quản lý dữ liệu khách hàng chặt chẽ và khoa học cùng với tính năng lời nhắc chăm sóc khách hàng giúp doanh nghiệp tạo được cảm giác hài lòng nhất có thể từ khách hàng, từ đó tăng số lượng giao dịch.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ RODI GROUP