Rodi CRM giúp nhân viên tiết kiệm tối đa thời gian thao tác nghiệp vụ, nhằm giảm công sức và thời gian mà nhân viên phải bỏ ra cho mỗi đơn hàng, tạo ra cơ hội tăng doanh thu trên từng đơn hàng cho doanh nghiệp.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ RODI GROUP