Các khách hàng trung thành không chỉ là nguồn doanh thu hứa hẹn của doanh nghiệp mà còn là đại sứ thương hiệu với chi phí 0 đồng. Bởi vậy, tính năng chăm sóc khách hàng của Rodi CRM chú trọng giúp doanh nghiệp lường trước được các nhu cầu của khách hàng để đáp ứng kịp thời, giữ được thiện cảm từ khoảnh khắc sự thật thứ hai cho tới khoảnh khắc sự thật cuối cùng.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ RODI GROUP