Công cụ tạo chiến dịch marketing trực quan, tập trung thu hút nhiều nhất có thể các khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp với cách chấm điểm hoạt động tương tác của lead trên các kênh truyền thông và xếp hạng lead chi tiết.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ RODI GROUP