Tăng Tỷ Suất Lợi Nhuận – Bài Toán Khó Mà Dễ

y-nghia-ty-suat-loi-nhuan

Có rất nhiều cách để tăng doanh thu và lợi nhuận bán hàng theo các yếu tố trong công thức 5 ways: tăng số khách hàng tiềm năng, tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng, tăng doanh thu trên mỗi đơn hàng, tăng số lần mua hàng, tăng tỷ suất lợi nhuận.

LỢI NHUẬN = Số khách hàng tiềm năng * Tỷ lệ chuyển đổi khách hàng * Doanh thu trên mỗi đơn hàng * Số lần mua hàng  * Tỷ suất lợi nhuận

Ở các bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về 4 yếu tố: Số khách hàng tiềm năng, Tỷ lệ chuyển đổi khách hàng, Doanh thu trên mỗi đơn hàng, Số lần mua hàng. Hôm nay, Rodi Web sẽ cùng các bạn tìm hiểu về trùm cuối của công thức 5 ways: Tỷ suất lợi nhuận.

1. Tỷ Suất Lợi Nhuận Là Gì

Tỷ suất lợi nhuận là tỷ số giữa mức lợi nhuận thu được với tổng số vốn cố định và vốn lưu động được sử dụng trong cùng một kỳ.

Hiện nay, có hai loại tỷ suất lợi nhuận được quan tâm nhiều nhất chính là tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, tỷ suất sinh lợi.

  • Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là tỉ số giữa lợi nhuận thu được trên tổng doanh thu trong một kỳ cố định.
  • Tỷ suất sinh lợi là tỉ số giữa tổng mức lợi nhuận có được và tổng vốn đầu tư trong một kỳ hạn nhất định (một tháng, một quý, nửa năm,…)

Cái nhìn khác về tỷ suất lợi nhuận

Thực tế, tỷ suất lợi nhuận được hiểu là công cụ dùng để đo lường lợi nhuận của một công ty, được hiển thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm của lợi nhuận thu được và tổng doanh thu bán hàng được tính trong thời gian 1 kỳ. Các doanh nghiệp sẽ dựa vào con số phần trăm này để có thể nhận định, đánh giá mức độ hoạt động hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp có đạt được lợi nhuận hay không?… 

ty-suat-loi-nhuan

Đây là một trong những cách để có thể giúp doanh nghiệp tính toán được khả năng sinh lời thực tế, đồng thời có thể tính được lãi ròng của các cổ đông trong thị trường chứng khoán.

2. Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Tới Tỷ Suất Lợi Nhuận

Tỷ suất lợi nhuận được coi như một thước mức độ hiệu quả của hoạt động kinh doanh. Bởi vậy, nó bị tác động bởi khá nhiều các nhân tố khác nhau:

–  Tỷ suất giá trị thặng dư: Tỷ suất giá trị này càng cao thì giá trị tỷ suất lợi nhuận càng lớn và ngược lại

– Cấu tạo hữu cơ của tư bản: Trong điều kiện có tỷ suất giá trị thặng dư không thay đổi, cấu tạo hữu cơ tư bản càng cao thì tỷ suất lợi nhuận lại càng giảm, đồng thời ngược lại.

– Tốc độ chu chuyển của tư bản: nếu trong năm tốc độ chu chuyển tư bản càng tăng thì mức tỷ suất thặng dư của tư bản ấy càng lớn kéo theo tỷ suất lợi nhuận đồng thời tăng.

– Tiết kiệm tư bản bất biến: Trong điều kiện tỷ suất thặng dư và tư bản khả biến không thay đổi, nếu tư bản bất biến càng lớn thì tỷ suất lợi nhuận càng nhỏ.

3. Tỷ Suất Lợi Nhuận Và Phát Triển Doanh Nghiệp

3.1 Ý nghĩa của tỷ suất lợi nhuận

Tỷ suất lợi nhuận có thể được sử dụng khá ít ở những lĩnh vực khác. Nhưng đối với các doanh nghiệp, đây là công cụ để đo lường mức độ sinh lời của doanh nghiệp đó nhằm điều chỉnh lại chiến lược kinh doanh sao cho hợp lý hơn. Cụ thể, nó cho biết lợi nhuận chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng số doanh thu.

  • Nếu tỷ suất lợi nhuận mang giá trị dương, điều đó đồng nghĩa là công ty hay doanh nghiệp đó đang kinh doanh có lãi
  • Nếu tỷ suất lợi nhuận mang giá trị âm, điều đó có nghĩa công ty hay doanh nghiệp đó đang kinh doanh bị lỗ và cần điều chỉnh gấp chiến lược kinh doanh

Từ đây, có thể đánh giá, nhận định rằng tỷ suất lợi nhuận càng lớn có nghĩa là lợi nhuận càng chiếm nhiều phần trăm trong tổng doanh thu và có lãi càng lớn. 

Tuy nhiên, việc xét tỷ suất lợi nhuận còn phụ thuộc rất nhiều vào các đặc điểm kinh doanh của từng ngành nghề cụ thể trên thị trường hiện nay. Chính vì vậy, khi những nhà quản trị của doanh nghiệp cần theo dõi tình hình kinh doanh của doanh nghiệp và đưa ra bảng số liệu cần so sánh tỷ số tỷ suất lợi nhuận với tỷ số bình quân của toàn ngành đó mà doanh nghiệp tham gia.

y-nghia-ty-suat-loi-nhuan

3.2 Vai trò của tỷ suất lợi nhuận

Kiểm tra hoạt động cơ bản của doanh nghiệp và đầu tư cá nhân

Vai trò lớn nhất của Tỷ suất lợi nhuận là kiểm tra hoạt động cơ bản của doanh nghiệp, giúp cho các nhà quản trị hoạch định chiến lược đúng đắn cho doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một sự phát triển khác nhau dựa trên từng giai đoạn, thời điểm, để có thể đánh giá được đúng thực trạng thì phải có sự thông qua số liệu về tỷ suất lợi nhuận. 

Ngoài ra thông qua tỷ suất lợi thì các nhà đầu tư có thể đánh giá xem liệu đầu tư vào doanh nghiệp này có thực sự hợp lý và có lợi hay không. 

Hoạch định chiến lược kinh doanh 

Việc xác định tỷ suất lợi nhuận trong doanh nghiệp đóng vai trò rất quan trọng bởi lẽ, khi tỷ suất lợi nhuận được tính ra quá thấp, cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đang đứng trên bờ vực thẳm. Yêu cầu các nhà quản trị phải có hành động để điều chỉnh lại hoạt động kinh doanh. 

Chính nhờ kết quả của tỷ suất lợi nhuận mang lại mà các nhà quản trị có thể xác định được đúng nguyên nhân tại sao lại lỗ, và tìm ra những giải pháp trong thời gian ngắn hạn cũng như dài hạn để đưa doanh nghiệp đi đúng với con đường phát triển. 

Khẳng định vị thế 

Tổng quan chung trong ngành nghề mà doanh nghiệp kinh doanh, tỷ suất lợi nhuận có thể ngầm khẳng định được vị thế của doanh nghiệp trên thị trường kinh doanh. Có nghĩa là, tỷ suất lợi nhuận càng cao thì miếng bánh ngọt trên thị trường càng lớn. 

Thế nhưng để có thể xác định được điều này thì việc tính tỷ suất lợi nhuận sẽ phải dựa theo đặc điểm của doanh nghiệp, đặc điểm lĩnh vực, chuyên ngành mới có thể đánh giá được một cách khách quan. 

Chiếm được miếng bánh thị phần ngon lành, luôn là mục tiêu dài hạn mà hầu hết các doanh nghiệp hướng đến. Chính vì vậy lại càng làm tăng thêm tính quan trọng của tỷ suất lợi nhuận đối với doanh nghiệp.

vi-tri-canh-tranh

4. Công Thức Tính Tỷ Suất Lợi Nhuận

Có hai loại tỷ suất lợi nhuận được quan tâm nhiều nhất chính là tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu, tỷ suất sinh lợi

4.1. Công thức tính tỷ suất lợi nhuận dựa trên doanh thu 

Công thức chung để tính Tỷ suất lợi nhuận dựa trên doanh thu đó là:

ROS  = (Lợi nhuận sau thuế : doanh thu) x 100%

Đây là công thức được xem là dễ sử dụng và được áp dụng phổ biến nhất. Công thức này được kiểm soát và ảnh hưởng bởi 2 yếu tố chính là lợi nhuận sau thuế và doanh thu.

Lợi nhuận sẽ cùng chiều với tỷ suất lợi nhuận, nghĩa là lợi nhuận tăng dẫn đến tỷ suất lợi nhuận cũng tăng theo và ngược lại. 

Thực tế cho thấy, lợi nhuận chính bằng doanh thu trừ đi chi phí. Để giúp cho lợi nhuận, cũng như tỷ suất lợi nhuận tăng lên thì phải chi phí phải bỏ ra phải giảm đi. 

Chính vì hai tác động chính này mà yêu cầu nhà quản trị cần phải khôn ngoan trong khi ra quyết định. Việc tăng tỷ suất lợi nhuận sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ đồng thời có thể tránh được nhiều rủi ro trong tương lai. 

4.2. Công thức tính lãi suất sinh lời 

Công thức tính lãi suất sinh lời được tính dựa trên khoảng thời gian một tháng, nửa năm hoặc tính trong một năm, với công thức như sau: 

ROE = (Lợi nhuận sau thuế : Vốn sở hữu) x 100%

hay được hiểu theo công thức: 

T = (P/Zt) x 100 

Trong đó:

T là lãi suất sinh lời, tỷ suất lợi nhuận giá thành 

P là lợi nhuận tiêu thụ trong kỳ 

Zt là giá thành sản phẩm tiêu thụ trong kỳ 

ROE là một hình thức để có thể xác định được lợi nhuận có thể thu được khi đầu tư vốn vào sản xuất kinh doanh. Đồng thời, giúp cho doanh nghiệp có thể xác định rõ hơn mức độ hiệu quả của hoạt động sản xuất cũng như tiêu thụ.

5. Bài Toán Tăng Tỷ Suất Lợi Nhuận

Mức độ tỷ suất lợi nhuận cao hay thấp vẫn sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, các nhà quản lý, CEO phải có những biện pháp tăng tỷ suất lợi nhuận để tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.

5.1. Quản lý chi phí khoa học.

Như đã nói ở trên việc tinh giảm chi phí sẽ góp phần giúp tăng tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp. Nghe tưởng trừng như đơn giản nhưng thực ra nó là một bài toán hóc búa với nhiều doanh nghiệp, vì việc cắt giảm chi phí không khéo léo rất có thể ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng doanh thu.

Vậy lời giải cho bài toán này đó chính là việc phải quản lý chi phí hoa học. Để có thể làm tốt công tác quản lý, mọi chi phí trong doanh nghiệp của bạn đều phải được liệt kê và gọi tên, sau đó phân nhóm chúng theo mục đích sử dụng. Dựa vào việc phân nhóm và đánh giá tính hiệu quả của việc sử dụng chi phí bạn mới có thể đưa ra quyết định đâu là loại chi bị lãng phí và cần cắt giảm.

5.2. Đẩy mạnh Marketing, mở rộng thị trường 

Marketing là bộ phận quan trọng của doanh nghiệp, đồng thời nó cũng tác động đến thành hay bại của một doanh nghiệp. 

Do vậy nâng cao hiệu quả làm việc của bộ phận Marketing là nhiệm vụ hàng đầu của doanh nghiệp, đòi hỏi nhà quản trị phải sắp xếp, phân công công việc cho nhân viên tùy thuộc vào khả năng, trình độ chuyên môn của nhân viên.

Hoạt động marketing hiệu quả sẽ giúp cho doanh nghiệp có thêm được doanh thu với mức chi phí thấp nhất. Điều này giúp cho lợi nhuận sau thuế sẽ tăng lên rất nhiều. Và điều đó có nghĩa là tỷ suất lợi nhuận sẽ tăng.

tang-ty-suat-loi-nhuan-marketing

5.3. Chiến lược sản phẩm 

Nhu cầu tiêu dùng của khách hàng càng ngày càng trở nên phong phú và đa dạng, yêu cầu doanh nghiệp cần phải có chính sách về sản phẩm phù hợp:

  • Không ngừng thay đổi mẫu mã sản phẩm để nhắm đến sự đa dạng.
  • Cung cấp sản phẩm phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau.
  • Chất lượng là vấn đề then chốt nhất quyết định đến thành bại của sản phẩm.

Đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của khách hàng, giải quyết được vấn đề khách hàng băn khoăn sẽ giúp mang về nguồn thu lớn cho doanh nghiệp.

5.4. Thiết lập chiến lược giá cả hợp lý 

Giá cả cũng tác động không nhỏ tới hiệu quả hoạt động của kinh doanh đồng thời giá cả cũng ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời của doanh nghiệp. Tùy theo sự biến đổi của thị trường, thì giá cả cần được điều chỉnh tùy theo từng mức giá để xác định một chính sách về giá hợp lý. 

Cách tăng tỷ suất lợi nhuận là cách để tăng lợi nhuận sau thuế. Đối diện với tỷ suất lợi nhuận đang ở mức thấp, có nhiều doanh nghiệp có xu hướng do dự việc tăng giá thành sản phẩm. Nhưng thực chất, việc tăng giá của sản phẩm, và giữ mức giá liên tục sẽ biến thành lợi nhuận. 

5.5. Chuyên nghiệp hóa bộ máy 

Muốn gia tăng hiệu quả làm việc của doanh nghiệp, thì quan trọng nhất vẫn chính là con người, con người chính là yếu tố trung tâm quyết định sự thành công của hoạt động kinh doanh. Chính vì điều này, doanh nghiệp cần phải nâng cao, đào tạo chất lượng đội ngũ lao động, tiến đến mục tiêu chuyên nghiệp hóa bộ máy.

Chất lượng nhân sự tốt, tốc độ làm việc nhanh thì hiệu quả làm việc sẽ được tăng cao hơn rất nhiều. Điều này đồng nghĩa với doanh thu của doanh nghiệp cũng sẽ được tăng với mức chi phí nhân sự giữ nguyên. Và nó sẽ làm tăng lợi nhuận cũng như tăng tỷ suất lợi nhuận cho doanh nghiệp

Kết Luận

Doanh thu, lợi nhuận luôn là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp. Tăng doanh thu, lợi nhuận là bài toán mà mọi doanh nghiệp phải giải, trong đó, kết quả càng lớn càng tốt.

Với công thức 5 ways, chúng ta dễ dàng có thể tăng lợi nhuận kinh doanh bằng cách tăng 1 trong 5 yếu tố. Mấu chốt của việc tăng lợi nhuận kinh doanh là cần phải tăng doanh thu và giảm chi phí. Để làm được điều đó, doanh nghiệp cần phải có quy trình làm việc chuẩn, nhân sự chất lượng và những công cụ hỗ trợ hiệu quả.

Rodi CRM – công cụ quản lý khách hàng theo hành trình khách hàng giúp doanh nghiệp dễ dàng hiểu được khách hàng của mình, mang đến giá trị tốt nhất cho khách hàng. Và đặc biệt, giúp doanh nghiệp quản lý nhân viên sale, nhân viên marketing hiệu quả; tối ưu chi phí bán hàng và chi phí marketing tối đa.

Bài viết liên quan

Để lại bình luận

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ RODI GROUP